Daily Archive 3 sierpnia 2021

ByEwa

Wydawnictwo Nowa Era prezentuje pozycje “Oblicza geografii 2. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres podstawowy.” autorstwa Katarzyny Maciążek

Treści zawarte w Oblicza geografii 2. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres podstawowy. Szkoły ponadpodstawowe zostały opracowane zgodnie z wymogami aktualnej podstawy programowej nauczania geografii na etapie kształcenia szkół ponadpodstawowych w zakresie podstawowym  i przekazane młodzieży w przystępny dla nich sposób.

Co znajdziemy w książce?


Zagadnienia podręcznika skupiają się na tematach społeczno – ekonomicznych. Książka adresowana jest dla osób, które planują zdawanie matury z geografii. Przejrzysta i czytelna struktura pozycji ułatwia korzystanie z publikacji, czyni wymagany materiał łatwiejszym do przyswojenia. Porusza treści związane z  problemami współczesnego świata. Te z nich, które są niezbędne do dalszej edukacji zostały wyróżnione tak by uczeń mógł szybko znaleźć potrzebne mu informacje. Książka posiada mnóstwo kolorowych ilustracji będących zobrazowaniem omawianych w publikacji zagadnień. czyni to proces nauki bardziej efektownym. Po każdej lekcji umieszczono podsumowanie, dzięki czemu uczeń może urtwalić poznane wiadomości. W książce umieszczono bogaty materiał kartograficzny, jest możliwość kształtowania umiejętności pracy z mapą. Publikacja zawiera liczne wykresy i tabele, pozwala na rozwijanie wnikliwej analizy i interpretacji danych statystycznych. Dział “W Polsce” pozwala uczniowi śledzić na bieżąco procesy i zjawiska społeczno – ekonomiczne występujące w naszym kraju i dokonać ich samodzielnej wnikliwej analizy. Dodatkiem do nauki za pomocą podręcznika może być publikacja “Karty pracy Oblicza geografii 2” również wydana przez Nową Erę. Cały zestaw dydaktyczny to niezbędna pomoc w przygotowaniu się do zdawania egzaminu dojrzałości z tego przedmiotu. 

Atrakcyjna dla młodzieży szata graficzna publikacji czyni naukę przyjemniejszą. Głównym celem książki jest przygotowanie młodzieży do zdawania egzaminu dojrzałości z geografii na poziomie podstawowym.

 

ByEwa

Zagadnienia poruszane podczas lekcji geografii w klasie drugiej szkoły ponadpodstawowej

Nauka geografii w klasach ponadpodstawowych jest kontynuacją i rozszerzeniem tego, co uczniowie przyswoili w klasach 7-8 szkoły podstawowej. Pomocne może być użycie do nauczania tego przedmiotu podręcznika “Oblicza geografii 2”.

Jakie zagadnienia poruszane są podczas lekcji geografii w klasie drugiej szkoły ponadpodstawowej?

Uczniowie w klasie drugiej poruszają zagadnienia związanie z państwami, urbanizacją i procesami zachodzącymi we współczesnym świecie. Poznają czym jest globalizacja, jakie zaszły zmiany na politycznej mapie świata, jakie są sektory gospodarki i czym się charakteryzują poszczególne jej dziedziny. Dużą uwagę na tym etapie edukacji poświęca się temu, aby uczniowie zrozumieli, jaką rolę pełni każdy z sektorów gospodarki i jakie elementy wpływają na ich rozwój. Uczniowie również będą się uczyć o wpływie człowieka na środowisko naturalne. Jest to o tyle ważne, ponieważ omawiane zagadnienia są widoczne gołym okiem w rzeczywistości. Podczas omawiania tego działu, uczniowie poznają, jak transport, przemysł, rolnictwo, górnictwo i turystyka wpływają na to jak zmienia się Ziemia. Nauczą się również jak człowiek wpływa na różne elementy struktury Ziemi, takie jak atmosfera, hydrosfera. Są to ważne zagadnienia patrząc na to, w jakim stanie jest obecnie planeta i coraz większe zmagania z globalnym ociepleniem, którego skutkiem jest kryzys klimatyczny, który dotyczy każdego mieszkańca planety.

Jaki podręcznik wybrać?

Dobry wybór podręcznika to kolejna sprawa. Najlepszą opcją będzie  Oblicza geografii 2. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres podstawowy. Szkoły ponadpodstawowe od TaniaKsiazka autorstwa Tomasza Rachała, Radosława Uliszaka, Krzysztofa Wiedermanna, Pawła Kroha.
Dzięki wyposażeniu w estetyczne i pełne wiedzy infografiki, wykresy, tabele, przejrzyste rysunki, przyswajanie wiedzy jest ułatwione. Ważnym atutem tego podręcznika jest bardzo praktyczne zaznaczenie ważnych informacji, które przydadzą się przy powtórkach do testów, czy egzaminu maturalnego. Autem jest tu też zebranie ważnych rzeczy w jednym miejscu, co zminimalizuje czas szukania.