Category Archive Oblicza geografii 2

ByEwa

Oblicza geografii 2. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres podstawowy. Szkoły ponadpodstawowe

Nauczyciele i uczniowie szczególnie cenią publikację “Oblicza geografii 2. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres podstawowy. Szkoły ponadpodstawowe” (https://www.taniaksiazka.pl/oblicza-geografii-2-podrecznik-dla-liceum-ogolnoksztalcacego-i-technikum-zakres-podstawowy-szkoly-ponadpodstawowe-krzysztof-wiedermann-p-1386257.html). Ma ona bardzo bogatą szatę graficzną. Jej treści są proste i przyjemne. Pozwala na nauczenie się nawet najbardziej skomplikowanych zagadnień ekonomicznych i społecznych. Skupia się na tym, by przekazać uczniom jak najwięcej istotnych informacji. Zwraca uwagę na istotne zjawiska.

“Oblicza geografii 2. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres podstawowy. Szkoły ponadpodstawowe” – przyjemne omawianie zagadnień geograficznych
Ministerstwo Edukacji Narodowej wydało dokument, w którym opisane zostały wymagania programowe dotyczące każdego przedmiotu. Wydawcy książek mieli pełne ręce roboty. Praca udała się Nowej Erze, która wydała znaną wcześniejszym rocznikom publikację “Oblicza geografii 2. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres podstawowy. Szkoły ponadpodstawowe“. Sprawia ona, że nauka zagadnień geograficznych i ekonomicznych staje się bardzo prosta. Jej autorzy dołożyli wszelkich starań, by treści dało się łatwo przyswoić. Dlatego też w każdym temacie pojawiają się przyciągające wzrok infografiki, tabele porównawcze oraz schematy. Taki układ pomaga w uporządkowaniu materiału. Tematy poruszają problemy związane z usługami, rolnictwem i przemysłem. Uczniowie będą mieli również okazję zapoznać się z procesami globalizacji. Poznają również problemy związane z migracją i konfliktami zbrojnymi. Ciekawie prezentują się również treści związane z urbanizacją oraz rozwojem wiejskich obszarów.

Publikacja “Oblicza geografii 2. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres podstawowy. Szkoły ponadpodstawowe” wspomaga również uczenie się do sprawdzianów. Jest to możliwe dzięki zadaniom sprawdzającym oraz licznym podsumowaniom. Najważniejsze treści są wyróżnione, na przykład umieszczone w tabelce lub podkreślone. W książce znajdują się również mapy, które pokazują rozmieszczenie różnych zjawisk.

 

ByEwa

Wydawnictwo Nowa Era prezentuje pozycje “Oblicza geografii 2. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres podstawowy.” autorstwa Katarzyny Maciążek

Treści zawarte w Oblicza geografii 2. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres podstawowy. Szkoły ponadpodstawowe zostały opracowane zgodnie z wymogami aktualnej podstawy programowej nauczania geografii na etapie kształcenia szkół ponadpodstawowych w zakresie podstawowym  i przekazane młodzieży w przystępny dla nich sposób.

Co znajdziemy w książce?


Zagadnienia podręcznika skupiają się na tematach społeczno – ekonomicznych. Książka adresowana jest dla osób, które planują zdawanie matury z geografii. Przejrzysta i czytelna struktura pozycji ułatwia korzystanie z publikacji, czyni wymagany materiał łatwiejszym do przyswojenia. Porusza treści związane z  problemami współczesnego świata. Te z nich, które są niezbędne do dalszej edukacji zostały wyróżnione tak by uczeń mógł szybko znaleźć potrzebne mu informacje. Książka posiada mnóstwo kolorowych ilustracji będących zobrazowaniem omawianych w publikacji zagadnień. czyni to proces nauki bardziej efektownym. Po każdej lekcji umieszczono podsumowanie, dzięki czemu uczeń może urtwalić poznane wiadomości. W książce umieszczono bogaty materiał kartograficzny, jest możliwość kształtowania umiejętności pracy z mapą. Publikacja zawiera liczne wykresy i tabele, pozwala na rozwijanie wnikliwej analizy i interpretacji danych statystycznych. Dział “W Polsce” pozwala uczniowi śledzić na bieżąco procesy i zjawiska społeczno – ekonomiczne występujące w naszym kraju i dokonać ich samodzielnej wnikliwej analizy. Dodatkiem do nauki za pomocą podręcznika może być publikacja “Karty pracy Oblicza geografii 2” również wydana przez Nową Erę. Cały zestaw dydaktyczny to niezbędna pomoc w przygotowaniu się do zdawania egzaminu dojrzałości z tego przedmiotu. 

Atrakcyjna dla młodzieży szata graficzna publikacji czyni naukę przyjemniejszą. Głównym celem książki jest przygotowanie młodzieży do zdawania egzaminu dojrzałości z geografii na poziomie podstawowym.

 

ByEwa

Zagadnienia poruszane podczas lekcji geografii w klasie drugiej szkoły ponadpodstawowej

Nauka geografii w klasach ponadpodstawowych jest kontynuacją i rozszerzeniem tego, co uczniowie przyswoili w klasach 7-8 szkoły podstawowej. Pomocne może być użycie do nauczania tego przedmiotu podręcznika “Oblicza geografii 2”.

Jakie zagadnienia poruszane są podczas lekcji geografii w klasie drugiej szkoły ponadpodstawowej?

Uczniowie w klasie drugiej poruszają zagadnienia związanie z państwami, urbanizacją i procesami zachodzącymi we współczesnym świecie. Poznają czym jest globalizacja, jakie zaszły zmiany na politycznej mapie świata, jakie są sektory gospodarki i czym się charakteryzują poszczególne jej dziedziny. Dużą uwagę na tym etapie edukacji poświęca się temu, aby uczniowie zrozumieli, jaką rolę pełni każdy z sektorów gospodarki i jakie elementy wpływają na ich rozwój. Uczniowie również będą się uczyć o wpływie człowieka na środowisko naturalne. Jest to o tyle ważne, ponieważ omawiane zagadnienia są widoczne gołym okiem w rzeczywistości. Podczas omawiania tego działu, uczniowie poznają, jak transport, przemysł, rolnictwo, górnictwo i turystyka wpływają na to jak zmienia się Ziemia. Nauczą się również jak człowiek wpływa na różne elementy struktury Ziemi, takie jak atmosfera, hydrosfera. Są to ważne zagadnienia patrząc na to, w jakim stanie jest obecnie planeta i coraz większe zmagania z globalnym ociepleniem, którego skutkiem jest kryzys klimatyczny, który dotyczy każdego mieszkańca planety.

Jaki podręcznik wybrać?

Dobry wybór podręcznika to kolejna sprawa. Najlepszą opcją będzie  Oblicza geografii 2. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres podstawowy. Szkoły ponadpodstawowe od TaniaKsiazka autorstwa Tomasza Rachała, Radosława Uliszaka, Krzysztofa Wiedermanna, Pawła Kroha.
Dzięki wyposażeniu w estetyczne i pełne wiedzy infografiki, wykresy, tabele, przejrzyste rysunki, przyswajanie wiedzy jest ułatwione. Ważnym atutem tego podręcznika jest bardzo praktyczne zaznaczenie ważnych informacji, które przydadzą się przy powtórkach do testów, czy egzaminu maturalnego. Autem jest tu też zebranie ważnych rzeczy w jednym miejscu, co zminimalizuje czas szukania.