Tag Archive podręcznik do geografii

ByEwa

Wydawnictwo Nowa Era prezentuje pozycje “Oblicza geografii 2. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres podstawowy.” autorstwa Katarzyny Maciążek

Treści zawarte w Oblicza geografii 2. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres podstawowy. Szkoły ponadpodstawowe zostały opracowane zgodnie z wymogami aktualnej podstawy programowej nauczania geografii na etapie kształcenia szkół ponadpodstawowych w zakresie podstawowym  i przekazane młodzieży w przystępny dla nich sposób.

Co znajdziemy w książce?


Zagadnienia podręcznika skupiają się na tematach społeczno – ekonomicznych. Książka adresowana jest dla osób, które planują zdawanie matury z geografii. Przejrzysta i czytelna struktura pozycji ułatwia korzystanie z publikacji, czyni wymagany materiał łatwiejszym do przyswojenia. Porusza treści związane z  problemami współczesnego świata. Te z nich, które są niezbędne do dalszej edukacji zostały wyróżnione tak by uczeń mógł szybko znaleźć potrzebne mu informacje. Książka posiada mnóstwo kolorowych ilustracji będących zobrazowaniem omawianych w publikacji zagadnień. czyni to proces nauki bardziej efektownym. Po każdej lekcji umieszczono podsumowanie, dzięki czemu uczeń może urtwalić poznane wiadomości. W książce umieszczono bogaty materiał kartograficzny, jest możliwość kształtowania umiejętności pracy z mapą. Publikacja zawiera liczne wykresy i tabele, pozwala na rozwijanie wnikliwej analizy i interpretacji danych statystycznych. Dział “W Polsce” pozwala uczniowi śledzić na bieżąco procesy i zjawiska społeczno – ekonomiczne występujące w naszym kraju i dokonać ich samodzielnej wnikliwej analizy. Dodatkiem do nauki za pomocą podręcznika może być publikacja “Karty pracy Oblicza geografii 2” również wydana przez Nową Erę. Cały zestaw dydaktyczny to niezbędna pomoc w przygotowaniu się do zdawania egzaminu dojrzałości z tego przedmiotu. 

Atrakcyjna dla młodzieży szata graficzna publikacji czyni naukę przyjemniejszą. Głównym celem książki jest przygotowanie młodzieży do zdawania egzaminu dojrzałości z geografii na poziomie podstawowym.